KLJ BOUWT

Het oude KLJ-lokaal werd vorig jaar afgebroken.
vzw Open Deur!ne gaat op dezelfde plaats
een nieuw, modern multifunctioneel lokaal bouwen.

Om het bouwproject in goede banen te leiden
heeft de raad van bestuur een aantal werkgroepen opgericht.

Een financieel plan zorgt er voor dat de werken uitgevoerd worden
binnen de geraamde budgetten alsook dat de nodige fondsen tijdig vergaard worden.

SPONSORCAMPAGNE

Onze sponsorcampagne loopt nog steeds.

Jij kan nog steeds ons bouwproject steunen
d.m.v. een vrije gift, een fiscaal aftrekbare gift,
door aankoop van een leninglot, door sponsoring
of door gebruik te maken van 'KLJ helpt!

Voor subsidies konden wij alvast rekenen
op een bijdrage van de Jeugdraad, stad Diest en Leader Hageland Plus.

Van heel wat clubs, organisaties, zelfstandigen en bedrijven
ontvingen wij reeds een sponsoring.

KLJ helpt! ...
opdienen, afruimen, onthaal, bediening, ticketcontrole, ...
en dit alles tegenover een vooraf overeengekomen vergoeding.

Meer over dit alles lees je in de desbetreffende subrubrieken.