vzw OPEN DEUR!NE

opgericht voor en door KLJ-Deurne met als DOEL en LEUZE :

"HEROPBOUW van (oud) KLJ-LOKAAL doet DORP HERLEVEN"

Bij gebrek aan een degelijke infrastructuur in de onmiddellijke omgeving
gaat de jeugdbeweging KLJ-Deurne
samen met de hulp van vrijwilligers en verenigingen uit het dorp,
een nieuw, multifunctioneel lokaal bouwen.
Om dit te realiseren was de oprichting van een vzw nodig.

vzw OPEN DEUR!NE gaat als goede huisvader het bouwproject leiden
en achteraf instaan voor het beheer en onderhoud van het nieuwe lokaal. 
Het merendeel van de werken wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

De nieuwe lokalen gaan fungeren als een centrale ontmoetingsplaats,
een belevingsruimte voor activiteiten van onze jeugdbeweging,
inwoners en verenigingen van het dorp. 

Heb je ook een hart voor onze jeugd? Wil jij ook graag je steentje bijdragen?

Wordt dan lid van onze vereniging! Deel jouw kennis of kom een handje helpen!

Wij kunnen alle hulp gebruiken!

Druk onderstaand formulier af, vul de nodige gegevens in
en bezorg het ons terug per post of per e-mail.

Aanvraagformulier lidmaatschap

********************

vzw Open Deur!ne
Maatschappelijke zetel: Pannehoeve 58, B-3290 Deurne-Diest
Ondernemingsnummer: 0642.590.257 - Rek. nr.: IBAN BE87 7370 4494 5294